TE PŪTAHITANGA O TE WAIPOUNAMU
WHĀNAU ORA SYMPOSIUM 2018

Tūtakitaki Ngā Waka, Tūtakitaki Ngā Tangata

 The Waka Converge, The People Converge


21-23 MARCH 2018 MARLBOROUGH CONVENTION CENTRE, BLENHEIM

or for more information please contact Lee Luke at lee@mokowhiti.co.nz or 03 3296975